Hyundai Taraz

г. Тараз, ул. Тауке Хана, 35В


+7(7262) 93 4444


spk@hyundai-taraz.kz