Hyundai Taraz

г. Тараз, ул. Тауке Хана, 35В


8 (7262) 93 44 44


spk@hyundai-taraz.kz